Een stem alleen is niet genoeg

De klassenstrijd is onder de pandemie niet opgeheven, integendeel. Het kapitaal maakt gretig gebruik van de toestand om zijn slag te slaan. Recordwinsten, afbraak van verworvenheden en nieuwe oorlogen en conflicten. Een klassenbewuste en sterk georganiseerde arbeidersbeweging is het voornaamste middel om de verslechteringen het hoofd te bieden. Dat is Lees meer…

“Een laf krantje”

Vlak voor de jaarlijkse Hannie schaftherdenking schreef Roel Walraven een kritische brief aan de Nationale Hannie Schaft Stichting. “Een laf krantje.” Roel Walraven was na de oorlog bestuurslid van het ANJV, het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Daarnaast was hij voor de CPN wethouder van Amsterdam en jarenlang gemeenteraadslid. Het ANJV Lees meer…