Jan Zeeuw (1911–1944)

Jan Zeeuw werkte bij papierfabriek Van Gelder in Velsen-Noord. Hij maakte samen met onder andere Jan Brasser, Daan Stapper en Maarten Brüning deel uit van de lokale ‘Mil-groep’, de sabotagegroep van de CPN. Jan was onder meer betrokken bij de brandstichting op het gemeentehuis van Velsen op Sinterklaasavond 1942. Door Lees meer…

Johan Vooren (1912–1945)

De Haarlemse huisschilder Johan Vooren was, net als zijn broer Piet, een van de leidende ondergrondse communisten in Haarlem. Voor de oorlog was Johan lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Jeugd Federatie (NJF) en de Haarlemse jeugdvereniging “Tempo”, opvolgers van de Communistische Jeugdbond (CJB). Op 4 december 1942 werd Lees meer…

Levie Peper (1883–1942)

Levie Peper werd in 1919 als eerste communist verkozen in gemeenteraad van Haarlem. Dit bleef hij tot aan de Duitse bezetting in 1940. Levie was van beroep bakker/broodbezorger. Naast zijn werk was hij bestuurslid van de Haarlemse woningstichting “Vooruitgang” en vertrouwensman van de Haarlemse afdeling van de bakkersvakbond. Levie leerde Lees meer…

Hannie Schaft (1920–1945)

Een eeuw geleden, op 16 september 1920, werd Hannie Schaft geboren. Ze groeide op in een sociaaldemocratisch gezin. Haar vader was onderwijzer. Al in haar schooltijd ontwikkelde zij de grondslag voor haar latere revolutionaire levenshouding. Op school schreef Hannie een opstel, ‘Mensen uit onze dagen, die ik bewonder’, waarin zij Lees meer…

Adriaan van Woensel (1895–1945)

Adriaan van Woensel werd in 1931 als eerste communist verkozen in de gemeenteraad van Velsen. “Met dit steunpunt in de raad, zal de strijd onder de visschers, aan het hoogovenbedrijf, aan de papierfabriek tegen het ondernemersoffensief met kracht worden voortgezet.” Het raadswerk werd door burgemeester Rambonnet tegengewerkt door Adriaan als Lees meer…

Jan van der Zwaag (1905–1944)

De IJmuidense glazenwasser Jan van der Zwaag was vanaf het najaar 1940 instructeur voor de illegale CPN-groepen in Velsen. Hij leidde illegale vergaderingen, organiseerde sabotage in de bedrijven, zamelde geld in voor hulp aan onderduikers en de verspreiding van illegale kranten. De partijleiding onderkende zijn kwaliteiten en stationeerde hem vanaf Lees meer…

Rinus Hoebeke (1905–1945)

Rinus Hoebeke was aardappelboer in Haarlem en lid van de CPN. Hij had een belangrijk aandeel in de Februaristaking 1941 in de provinciehoofdstad. Ook onderhield hij contacten met de aan de kust gelegerde Sovjet-Georgische krijgsgevangen soldaten, van wie hij wapens en munitie kreeg voor het verzet. Over zijn aandeel in Lees meer…