Johan Vooren (1912–1945)

De Haarlemse huisschilder Johan Vooren was, net als zijn broer Piet, een van de leidende ondergrondse communisten in Haarlem. Voor de oorlog was Johan lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Jeugd Federatie (NJF) en de Haarlemse jeugdvereniging “Tempo”, opvolgers van de Communistische Jeugdbond (CJB). Op 4 december 1942 werd Lees meer…

Levie Peper (1883–1942)

Levie Peper werd in 1919 als eerste communist verkozen in gemeenteraad van Haarlem. Dit bleef hij tot aan de Duitse bezetting in 1940. Levie was van beroep bakker/broodbezorger. Naast zijn werk was hij bestuurslid van de Haarlemse woningstichting “Vooruitgang” en vertrouwensman van de Haarlemse afdeling van de bakkersvakbond. Levie leerde Lees meer…

Hannie Schaft (1920–1945)

Een eeuw geleden, op 16 september 1920, werd Hannie Schaft geboren. Ze groeide op in een sociaaldemocratisch gezin. Haar vader was onderwijzer. Al in haar schooltijd ontwikkelde zij de grondslag voor haar latere revolutionaire levenshouding. Op school schreef Hannie een opstel, ‘Mensen uit onze dagen, die ik bewonder’, waarin zij Lees meer…

Adriaan van Woensel (1895–1945)

Adriaan van Woensel werd in 1931 als eerste communist verkozen in de gemeenteraad van Velsen. “Met dit steunpunt in de raad, zal de strijd onder de visschers, aan het hoogovenbedrijf, aan de papierfabriek tegen het ondernemersoffensief met kracht worden voortgezet.” Het raadswerk werd door burgemeester Rambonnet tegengewerkt door Adriaan als Lees meer…

Johan Mol (1910–1944)

De Beverwijker Johan Mol was kraandrijver bij Hoogovens en communist. Johan kende de reputatie van de IJmuidense NSB-er en verrader Ko Langendijk en had na de arrestatie van een vriend tegen hem gezegd dat “het verzet hem wel zou weten te vinden”. Op 24 maart 1944 pleegden Hannie Schaft en Lees meer…

Jan van der Zwaag (1905–1944)

De IJmuidense glazenwasser Jan van der Zwaag was vanaf het najaar 1940 instructeur voor de illegale CPN-groepen in Velsen. Hij leidde illegale vergaderingen, organiseerde sabotage in de bedrijven, zamelde geld in voor hulp aan onderduikers en de verspreiding van illegale kranten. De partijleiding onderkende zijn kwaliteiten en stationeerde hem vanaf Lees meer…

Rinus Hoebeke (1905–1945)

Rinus Hoebeke was aardappelboer in Haarlem en lid van de CPN. Hij had een belangrijk aandeel in de Februaristaking 1941 in de provinciehoofdstad. Ook onderhield hij contacten met de aan de kust gelegerde Sovjet-Georgische krijgsgevangen soldaten, van wie hij wapens en munitie kreeg voor het verzet. Over zijn aandeel in Lees meer…

Het andere leven. Gesprekken met burgers uit de DDR

In Das andere Leben (Het andere leven) geven elf geïnterviewden vanuit hun levenservaringen een inkijk in de samenleving van de DDR. Polytechnisch onderwijs, gezondheidszorg, medezeggenschap, arbeidsbrigade en Koude Oorlog – het alledaagse leven en de geschiedenis van de DDR gezien vanuit een nieuw licht, tegenover de meestal eenzijdige, vaak negatieve voorstelling. De geschiedenis van de eerste, socialistische Duitse staat zit vol ervaringen die ook antwoorden kunnen geven op de sociale en economische problemen van het heden.

(meer…)

Nico van Nieuwkoop (1912–1943)

De IJmuidense Hoogovenarbeider Nico van Nieuwkoop deed zich tijdens de Duitse bezetting kennen als een voorvechter van de arbeiders op het bedrijf. Als afgevaardigde in de bedrijfskern verdedigde hij hun belangen en hij was de erkende leider in talloze korte stakingen. Hij had een vooraanstaande rol in de Februaristaking 1941 Lees meer…