Een stem alleen is niet genoeg

Gepubliceerd door Palvu op

De klassenstrijd is onder de pandemie niet opgeheven, integendeel. Het kapitaal maakt gretig gebruik van de toestand om zijn slag te slaan. Recordwinsten, afbraak van verworvenheden en nieuwe oorlogen en conflicten.

Een klassenbewuste en sterk georganiseerde arbeidersbeweging is het voornaamste middel om de verslechteringen het hoofd te bieden. Dat is de inzet en strategie van de communisten.

Het is ook een belangrijke stap op weg naar een toekomstige stem van de werkende klasse en voor het socialisme in de verkiezingen.

Zonder organisatie is de werkende klasse weerloos. Dat is na de waan van de dag, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen, het belangrijkste.

Categorieën: Binnenland