Jan Zeeuw (1911–1944)

Gepubliceerd door Palvu op

Jan Zeeuw werkte bij papierfabriek Van Gelder in Velsen-Noord. Hij maakte samen met onder andere Jan Brasser, Daan Stapper en Maarten Brüning deel uit van de lokale ‘Mil-groep’, de sabotagegroep van de CPN.

Jan was onder meer betrokken bij de brandstichting op het gemeentehuis van Velsen op Sinterklaasavond 1942. Door het vernietigen van het bevolkingsregister wilde de groep de gedwongen ontruiming van Velsen verhinderen. Ook pleegde de groep sabotage op Duitse legervoorraden op rangeerterreinen in Beverwijk en IJmuiden.

Door verraad werd Jan op 3 juni 1943 gearresteerd en overgebracht naar het gebouw van de Duitse Sicherheitsdienst aan de Euterpestraat in Amsterdam. Hij zat daarna drie maanden in kamp Vught en vervolgens in de Deutsche Untersuchungs- und strafgefangnis (cel 86) aan het Wolvenplein in Utrecht. Hierna kwam hij terecht in het ‘Oranjehotel’ (cel 606) in Scheveningen.

Op 10 maart 1944 werd Jan in een schijnproces ter dood veroordeeld. Op 20 mei werd hij op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Na de oorlog werd Jan op verzoek van de families samen met Jan van der Zwaag, Johannes Hoogendoorn en Johan Hissink in hetzelfde vak op de erebegraafplaats Bloemendaal herbegraven. ‘Het hoogste goed gegeven opdat de vrijheid weer kon leven.’

De Zeeuwstraat in Velsen-Noord is naar hem vernoemd.

Nationaal Archief

Bronnen:

  • https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/jan-zeeuw
  • https://oorlogsslachtoffersijmond.nl/persoon/427/jan-zeeuw
  • IJmuider Courant, 4 maart 1946, pagina 4, “Herbegrafenis van vier illegalen. Een indrukwekkende plechtigheid”

(Eerste versie 18 oktober 2020. Tweede versie 20 oktober 2020.)

Categorieën: kameraden