Johan Mol (1910–1944)

Gepubliceerd door Palvu op

De Beverwijker Johan Mol was kraandrijver bij Hoogovens en communist. Johan kende de reputatie van de IJmuidense NSB-er en verrader Ko Langendijk en had na de arrestatie van een vriend tegen hem gezegd dat “het verzet hem wel zou weten te vinden”.

Op 24 maart 1944 pleegden Jan Bonekamp en Henk Pools een aanslag op Langendijk, waarbij deze gewond raakte. Nog diezelfde avond werd Johan door vijf mannen van huis gehaald. De volgende avond, 25 maart, werd Johan op de vlucht in Amsterdam doodgeschoten.

Op 15 maart 1945 pleegden Hannie Schaft en Truus Menger-Oversteegen een tweede aanslag. Langendijk is na de oorlog door het Bijzonder Gerechtshof de dood van ten minste vijfentwintig slachtoffers ten laste gelegd. Langendijk ontspringt de geëiste doodstraf en krijgt tweemaal levenslang. In de vijftiger jaren komt hij vrij.

De naam van Johan Mol staat ook vermeld op het oorlogsmonument Hoogovens.

Notitie in politierapport van de politie Amsterdam.

Bronnen:

Eerste versie 30 augustus 2020. Tweede versie 20 oktober 2020.