“Zomin als de illegale partij een gewone partij was, (…) was de illegale Waarheid een gewone krant. Communisten vertelden de mensen niet alleen waar het op stond; ze zeiden ook wat er gebeuren moest, ze rukten aldoor aan het menselijk geweten, het hart en het verstand.”

– Theun de Vries, ‘Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941’ (1967)

‘Het is hoog tijd’, schreven Marx en Engels in 1848, ‘dat de communisten hun opvattingen, hun oogmerken, hun tendenties openlijk voor de gehele wereld ontvouwen en tegenover het sprookje van het communisme een manifest van de partij zelf plaatsen.’ Wij stellen ons tot taak de werkende klasse en brede lagen van de bevolking naar grotere hoogte in de klassenstrijd te verheffen. Door inzicht te verschaffen in de drijfveren van de maatschappij, om doel en richting aan te brengen in de strijd en perspectief te scheppen.

De redacteuren van Palvu zijn communisten. Wij moeten steeds gereed zijn, stelde Lenin, ‘tot het ondersteunen van elk protest en elke uitbarsting, om hiervan gebruik te maken ter vermeerdering en versterking van de voor de beslissende strijd deugdelijke krachten.’ Nieuwe krachten opwekken in de strijd voor de verwezenlijking van het hoogste ideaal, een maatschappij vrij van uitbuiting van de mens door de mens – het socialisme-communisme.

Het socialisme-communisme moet en zal beantwoorden aan de noden en behoeften van huidige en komende generaties. Het nieuwe kader dat de communistische partij zal hergroeperen en vooruitstuwen, zal worden gesmeed in de aanscherpende confrontaties van de klassenstrijd. Daar zal Palvu haar aansluiting op maken.

‘Er is geen ander middel’, schreef Lenin in 1905, ‘om een sterke politieke organisatie te ontwikkelen dan een algemene krant.’ Hij stelde de communisten tot taak een tribune te scheppen. Een tribune waarmee mensen in staat en bereid worden gesteld zich tot aanklagers te verheffen. Waardoor hartstochtelijk naar hen geluisterd wordt en die hen aanvuurt. – Zo een tribune wil Palvu zijn.

De redactie wil werken volgens de beste en beproefde principes van de communistische beweging. Principes waar een ieder ons aan mag toetsen en meten. Wij dragen met trots onze naam, Palvu, die is ontleend aan de slotzin van het Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels: Proletariërs aller landen, verenigt u!