Een stem alleen is niet genoeg

De klassenstrijd is onder de pandemie niet opgeheven, integendeel. Het kapitaal maakt gretig gebruik van de toestand om zijn slag te slaan. Recordwinsten, afbraak van verworvenheden en nieuwe oorlogen en conflicten. Een klassenbewuste en sterk georganiseerde arbeidersbeweging is het voornaamste middel om de verslechteringen het hoofd te bieden. Dat is de inzet en strategie van de communisten. Het is ook een belangrijke stap op weg naar een toekomstige stem van de werkende klasse en voor Lees meer…

Lena de Haas–Deiman (1918-2021): “In Sovjet-Rusland, dáár gebeurde het!”

Op 14 januari is in IJmuiden Lena de Haas–Deiman op 102-jarige leeftijd overleden. Lena werd geboren in Ter Apel, Zuidoost Groningen. Elke dag moest zij een uur lopen naar de katholieke meisjesschool in Emmer-Compascuum, terwijl de openbare lagere school dichterbij was. Als ze geluk had kon ze zwart meeliften op de tram. Twee keer per dag moest ze op school naar de mis, waar de arme meisjes ook aardappels moesten schillen voor de welgestelde kinderen. Lees meer…

“Een laf krantje”

Vlak voor de jaarlijkse Hannie schaftherdenking schreef Roel Walraven een kritische brief aan de Nationale Hannie Schaft Stichting. “Een laf krantje.” Roel Walraven was na de oorlog bestuurslid van het ANJV, het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Daarnaast was hij voor de CPN wethouder van Amsterdam en jarenlang gemeenteraadslid. Het ANJV werd in 1945 door verzetsjongeren opgericht en nam in 1947 het initiatief voor de jaarlijkse Hannie Schaftherdenking op de erebegraafplaats. Walraven was medeorganisator van de Lees meer…

Het andere leven. Gesprekken met burgers uit de DDR

In Das andere Leben (Het andere leven) geven elf geïnterviewden vanuit hun levenservaringen een inkijk in de samenleving van de DDR. Polytechnisch onderwijs, gezondheidszorg, medezeggenschap, arbeidsbrigade en Koude Oorlog – het alledaagse leven en de geschiedenis van de DDR gezien vanuit een nieuw licht, tegenover de meestal eenzijdige, vaak negatieve voorstelling. De geschiedenis van de eerste, socialistische Duitse staat zit vol ervaringen die ook antwoorden kunnen geven op de sociale en economische problemen van het heden.

(meer…)

Hugo van Langen: ‘Het doel was de strijd voor een rechtvaardige samenleving, het socialisme’

Op woensdag 27 februari werd in de Bibliotheek IJmuiden het boekje Arbeidersverzet tijdens de Duitse bezetting. Herinneringen en overdenkingen van oud-verzetsman Hugo van Langen (Rotterdam, 1923) gepresenteerd. Hugo maakte deel uit van het communistisch verzet in Rotterdam en Haarlem. Als rode draad door zijn teksten loopt de erkenning voor de rol van arbeiders in het verzet. Wij publiceren zijn toespraak zoals gegeven op de boekpresentatie. Na Hugo sprak Levin Zühlke-van Hulzen (1992).

(meer…)